„Nelze si kulturu pořizovati, kupovati;
je třeba ji sdíleti, spolutvořiti.“

Josef Čapek, Psáno do mraků, Fr. Borový 1947

O TERRA CULTUŘE

Zaměřujeme se na
kulturu a vzdělávání

Opíráme se o dlouholeté zkušenosti zakladatelů společnosti a členů výkonných orgánů v oblasti kultury, umění a vzdělávání.

Velký prostor pro realizaci projektů nacházíme v oblasti rozvíjení tvořivosti a vzdělávání dětí a mládeže. Nechceme zapomínat ani na celoživotní vzdělávání – kultura a umění neznají věková omezení, a tak mohou pomoci i mezigeneračnímu dialogu.

VÍCE O NÁSNAŠE PROJEKTY

Naše projekty

Víme o řadě českých osobností, které svým významem přesáhly hranice naší země a jsou pro naši zemi tou nejlepší vizitkou a inspirací pro mladou generaci. Alespoň některým z nich bychom chtěli vzdát hold a odčinit tak dluh naší společnosti k nim.

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Náš projekt mediální gramotnosti přináší unikátní metodu, v níž čerpáme ze zkušeností rozhlasové novinářky a také spisovatelky Michaely Veteškové s mediálním světem.

VÍCE O PROJEKTU

NOVÉ TVÁŘE ILUSTRACE

Význam ilustrace spočívá v tom, že nám přináší obohacení, vzdělání a radostné chvíle. Proto chceme objevovat nové talenty mezi nejmladšími ilustrátorkami a ilustrátory.

VÍCE O PROJEKTU

12 SVĚTŮ

Aktualizovaná verze putovní výstavy 11 světů zaměřené na současnou českou ilustraci pro děti pro Česká centra se konala v letech 2017 –2022 desítkách zemí po celém světě.

VÍCE O VÝSTAVĚ

TY DĚTI SI POŘÁD HRAJÍ

Výstava připomněla v letech 2016 – 2017 zásadní přínos Karla a Josefa Čapka k rozvoji dětské literatury v období první republiky a zároveň poukázat na význam inspirace dětským světem v jejich díle.

VÍCE O VÝSTAVĚ

ZDENĚK ZIEGLER: FOR EYES ONLY

Monografie představující rozsáhlou a mnohovrstevnatou tvorbu profesora Zdeňka Zieglera, předního českého typografa a grafického designéra, za svou práci získal celou řadu domácích i zahraničních ocenění.

VÍCE O PUBLIKACI

11 SVĚTŮ

Výstava představila v letech 2012–2013 jedenáct současných českých autorů ilustrací pro děti. Projekt doprovázela série tzv. tvůrčích dílen postupně s každým z „jedenáctky“ zastoupených ilustrátorů.

VÍCE O VÝSTAVĚ

Terra cultura, o.p.s.

ADRESA

Eliášova 792/29, 160 00 Praha 6

BANKOVNÍ SPOJENÍ

2700173921/2010

KONTAKTNÍ OSOBA

Veronika Benešová Hudečková
ředitelka spolku

KONTAKTY

veronika.hudeckova@gmail.com
+420 733 717 394